پوسیدگی-دندانی-فراگستر
خرداد 29,1396

پوسیدگی دندانی فراگستر

بازدید 1
دندان-های-دو-قلو
خرداد 10,1396

دندان های دو قلو

بازدید 7
ناهنجاری-های-کاملی-دندان-ادنتوم
خرداد 08,1396

ناهنجاری های تکاملی دندان ها-ادنتوم

بازدید 5
اتصال-فیوژن-دندانها
خرداد 08,1396

اتصال فیوژن دندانها

بازدید 13
سلولیت
خرداد 07,1396

سلولیت

بازدید 9
آبسه-آلوئولی
خرداد 07,1396

آبسه آلوئولی

بازدید 3
اختلالات-شایع-در-کودکان
خرداد 06,1396

اختلالات شایع در کودکان

بازدید 6
مراقبت-ها-ی-دندانپزشکی-نوزادان
خرداد 06,1396

مراقبت های دندانپزشکی نوزادان

بازدید 2
اصول-نخستین-معاینه-کودک
خرداد 06,1396

اصول نخستین معاینه کودک

بازدید 3
بررسی-پرتونگاری-کودک
خرداد 04,1396

بررسی پرتونگاری کودک

بازدید 5
ارزیابی-ناحیه-گیجگاهی-فکی-در-کودک
خرداد 04,1396

ارزیابی ناحیه گیجگاهی-فکی در کودک

بازدید 5
نخستین-تاریخچه-پزشکی-و-دندانپزشکی
خرداد 03,1396

نخستین تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی

بازدید 3