اکسید-روی-اوژنول
مرداد 18,1396

اکسید روی-اوژنول

بازدید 11
سمان-فسفات-روی
مرداد 18,1396

سمان فسفات روی

بازدید 6
سمان-پلی-کربوکسیلات
مرداد 18,1396

سمان پلی کربوکسیلات

بازدید 7
ترمیم-های-آمالگام با-مواد-چسبنده
مرداد 18,1396

ترمیم های آمالگام با مواد چسبنده

بازدید 7
فروریختن-لبه-ها-و-شکستگی-توده-آمالگام
مرداد 18,1396

فروریختن لبه ها و شکستگی توده آمالگام

بازدید 3
آلودگی-پرکردگی-آمالگام با-رطوبت
مرداد 17,1396

آلودگی پرکردگی آمالگام با رطوبت

بازدید 2
متراکم-کردن-آمالگام
مرداد 17,1396

متراکم کردن آمالگام

بازدید 7
آمالگاماتورهای-مکانیکی
مرداد 11,1396

آمالگاماتورهای مکانیکی

بازدید 4
مواد-چسبنده-باندینگ-مینا
مرداد 11,1396

مواد چسبنده باندینگ مینا

بازدید 3
روشهای-آماده-سازی-حفره-برای-ترمیم
مرداد 11,1396

روشهای آماده سازی حفره برای ترمیم

بازدید 4
ترمیم-های-موقت-و-دائم
مرداد 11,1396

ترمیم های موقت و دائم

بازدید 3
وسایل-جاگذاری-رابردم
مرداد 08,1396

وسایل جاگذاری رابردم

بازدید 1