نقش-دندانپزشک-در-کنترل-پوسیدگی
خرداد 31,1396

نقش دندانپزشک در کنترل پوسیدگی

بازدید 3
آزمون-های-سنجش-فعالیت-پوسیدگی
خرداد 31,1396

آزمون های سنجش فعالیت پوسیدگی

بازدید 6
واکسن-پوسیدگی
خرداد 31,1396

واکسن پوسیدگی

بازدید 3
فلوراید-موضعی-برای-بیمار-زیر-بیهوشی-عمومی
خرداد 30,1396

فلوراید موضعی برای بیمار زیر بیهوشی عمومی

بازدید 1
غلظت-بزاق
خرداد 30,1396

غلظت بزاق

بازدید 1
ترتیب-دندانها-در-قوس
خرداد 29,1396

ترتیب دندانها در قوس

بازدید 2
خصوصیات-آناتومی-دندان-ها
خرداد 29,1396

خصوصیات آناتومی دندان ها

بازدید 2
فراوانی-پوسیدگی-در-کودکان-دبستانی
خرداد 29,1396

فراوانی پوسیدگی در کودکان دبستانی

بازدید 1
وسایل-کمکی-کنترل-پلاک-دندان
خرداد 27,1396

وسایل کمکی کنترل پلاک دندان

بازدید 3
کودک-آزاری-پزشکی
خرداد 25,1396

کودک آزاری پزشکی

بازدید 3
تعریف-کودک-آزاری
خرداد 25,1396

تعریف کودک آزاری

بازدید 3
اندازه-و-شکل-اتاق-پالپ-دندانهای-شیری
خرداد 24,1396

اندازه و شکل اتاق پالپ دندانهای شیری

بازدید 4