نتیجه-گیری-مفاهیم
آبان 13,1396

نتیجه گیری مفاهیم

بازدید 47
نالوکسان-چیست
آبان 13,1396

نالوکسان چیست

بازدید 29
میدازولام -چیست
آبان 13,1396

میدازولام چیست

بازدید 40
موارد-تجویز-بیهوشی-عمومی-در-درمان-کودکان
آبان 13,1396

موارد تجویز بیهوشی عمومی در درمان کودکان

بازدید 20
مراقبت-پس-از-عمل-اطفال
آبان 13,1396

مراقبت پس از عمل اطفال

بازدید 31
مپریدین-چیست
آبان 13,1396

مپریدین چیست

بازدید 30
گرفتن-امتیاز-مخصوص-کادر-بیمارستان
آبان 13,1396

گرفتن امتیاز مخصوص کادر بیمارستان

بازدید 2
کلرال-هیدرات-چیست
آبان 13,1396

کلرال هیدرات چیست

بازدید 23
فنتانیل-چیست
آبان 13,1396

فنتانیل (Sublimaze) چیست

بازدید 7
فلومازنیل-Romazicon-چیست
آبان 11,1396

فلومازنیل (Romazicon) چیست

بازدید 19
روش-های-تجویز-دارو-برای-کودک
آبان 11,1396

روش های تجویز دارو برای کودک

بازدید 17
روش-مقعدی-رکتال
آبان 11,1396

روش مقعدی (رکتال)

بازدید 33