نتیجه-گیری-مفاهیم
Nov 04,2017

نتیجه گیری مفاهیم

بازدید 52
نالوکسان-چیست
Nov 04,2017

نالوکسان چیست

بازدید 60
میدازولام -چیست
Nov 04,2017

میدازولام چیست

بازدید 66
موارد-تجویز-بیهوشی-عمومی-در-درمان-کودکان
Nov 04,2017

موارد تجویز بیهوشی عمومی در درمان کودکان

بازدید 35
مراقبت-پس-از-عمل-اطفال
Nov 04,2017

مراقبت پس از عمل اطفال

بازدید 64
مپریدین-چیست
Nov 04,2017

مپریدین چیست

بازدید 128
گرفتن-امتیاز-مخصوص-کادر-بیمارستان
Nov 04,2017

گرفتن امتیاز مخصوص کادر بیمارستان

بازدید 2
کلرال-هیدرات-چیست
Nov 04,2017

کلرال هیدرات چیست

بازدید 50
فنتانیل-چیست
Nov 04,2017

فنتانیل (Sublimaze) چیست

بازدید 18
فلومازنیل-Romazicon-چیست
Nov 02,2017

فلومازنیل (Romazicon) چیست

بازدید 40
روش-های-تجویز-دارو-برای-کودک
Nov 02,2017

روش های تجویز دارو برای کودک

بازدید 20
روش-مقعدی-رکتال
Nov 02,2017

روش مقعدی (رکتال)

بازدید 100